Skip to main content

Kobalt

Šta znači Kobalt


Kobalt značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kobalt (od nemačke reči: Kobalt, ista reč kao Kobold, jer su nekad rudari smatrali da nema vrednosti) hen. elemenat, atomska masa 58,9332, redni broj 27, znak So, belosiv metal, tvrđi od gvožđa, kovan je magnetičan, ima ga u prirodi samo u obliku jedinjenja sa arsenom i sumporom; od njegovog oksida dobiva se lepa plava boja (smalta) za bojenje stakla i glazura za grnčariju; kobaltultramarin plava boja sastavljena od kobaltovog oksida i gline.

Reč Kobalt napisana unazad: tlabok

Kobalt se sastoji od 6 slova.

sta je Kobalt

Slično:
Šta znači Kobre zool. istočnoindijska naočarka ....
Šta znači Koboldi pl. u nemačkoj mitologiji: ružni, pakosni, kao patuljci mal...
Šta znači Kobaltna bomba med. uređaj kojim se omogućuje primena radioaktivnog kobalt...
Šta znači Kobalt hen. elemenat, atomska masa 58,9332, redni broj 27, znak ...