Skip to main content

Kobaltna bomba

Šta znači Kobaltna bomba


Kobaltna bomba značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kobaltna bomba medicina: uređaj kojim se omogućuje primena radioaktivnog kobalta za ozračavanje i uništavanje malignih ćelija; tehiol. uređaj za dobijanje radiografskih snimaka metalnih ili betonskih delova; vojska: hidrogenska bomba sa omotačem od kobalta koji prilikom eksplozije razvija radioaktivni kobaltni prah ogromne snage.

Reč Kobaltna bomba napisana unazad: abmob antlabok

Kobaltna bomba se sastoji od 14 slova.

sta je Kobaltna bomba

Slično:
Šta znači Kobre zool. istočnoindijska naočarka ....
Šta znači Koboldi pl. u nemačkoj mitologiji: ružni, pakosni, kao patuljci mal...
Šta znači Kobaltna bomba med. uređaj kojim se omogućuje primena radioaktivnog kobalt...
Šta znači Kobalt hen. elemenat, atomska masa 58,9332, redni broj 27, znak ...