Skip to main content

Kritičar značenje

šta znači Kritičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Kritičar (od grčke reči: kritikos) ocenjivač, sudija (u pitanjima književne, umetničke, naučne, moralne itd. vrednosti);figurativno: kudilac, zameralo.

Reč Kritičar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. критикос) оцењивач, судија (у питањима књижевне, уметничке, научне, моралне итд. вредности); фиг. кудилац, замерало.


Kriptovaluta kriptovaluta je digitalni novac koji omogućava online kupovinu. Posto...
Krik Krik • muški rod Engleski biofizičar , bio je jedan od dobitnika Nobel...
Kritomanija v. kritikomanija. ...
Kritičar ocenjivač, sudija ; fig. kudilac, zameralo....
Kritičan koji se odnosi na kritiku ili ima karakter kritike; koji ocenjuje, k...
Kriticizam fil. pravac filo-zofijske kritike, ono gnoseološko stanovište koje ...
Sve reči na slovo k