Skip to main content

Kritomanija značenje

šta znači Kritomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kritomanija (od grčke reči: krino sudim, ocenjujem, mania) v. kritikomanija.

Reč Kritomanija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. крино судим, оцењујем, маниа) в. критикоманија.


Kriptovaluta kriptovaluta je digitalni novac koji omogućava online kupovinu. Posto...
Krik Krik • muški rod Engleski biofizičar , bio je jedan od dobitnika Nobel...
Kritomanija v. kritikomanija. ...
Kritičar ocenjivač, sudija ; fig. kudilac, zameralo....
Kritičan koji se odnosi na kritiku ili ima karakter kritike; koji ocenjuje, k...
Kriticizam fil. pravac filo-zofijske kritike, ono gnoseološko stanovište koje ...
Sve reči na slovo k