Skip to main content

Kriticizam značenje

šta znači Kriticizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Kriticizam (eng. criticism) fil. pravac filo-zofijske kritike, ono gnoseološko stanovište koje smatra osnovnim zadatkom filozofije sistematsko ispitivanje porekla, mogućnosti, važnosti i granica našeg saznanja (Kant). U pitanju porekla saznanja, kriticizam stoji između racio-nalizma i empirizma, a u pitanju njegove mogućnosti, važnosti i granica između skepticizma i dogmatizma.

Reč Kriticizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. цритицисм) фил. правац фило-зофијске критике, оно гносеолошко становиште које сматра основним задатком филозофије систематско испитивање порекла, могућности, важности и граница нашег сазнања (Кант). У питању порекла сазнања, критицизам стоји између рацио-нализма и емпиризма, а у питању његове могућности, важности и граница између скептицизма и догматизма.


Kriptovaluta kriptovaluta je digitalni novac koji omogućava online kupovinu. Posto...
Krik Krik • muški rod Engleski biofizičar , bio je jedan od dobitnika Nobel...
Kritomanija v. kritikomanija. ...
Kritičar ocenjivač, sudija ; fig. kudilac, zameralo....
Kritičan koji se odnosi na kritiku ili ima karakter kritike; koji ocenjuje, k...
Kriticizam fil. pravac filo-zofijske kritike, ono gnoseološko stanovište koje ...
Sve reči na slovo k