Skip to main content

Kupe značenje

Šta znači Kupe


Kupe

latinica:

Definicija i značenje reči Kupe (od francuske reči: soire) zatvorena kola sa dva sedišta, polufijaker; prednji deo poštanskih kola; odeljenje u železničkom vagonu; korak u plesu.

Reč Kupe napisana unazad: epuk

Kupe se sastoji od 4 slova.

sta je Kupe

Slično:
Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na o...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovi...
Sve reči na slovo k