Skip to main content

Kupletirati značenje

šta znači Kupletirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kupletirati (fr. coupleter) rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete.

Reč Kupletirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуплетер) ругати се, исме-вати у стиховима; певати куплете.


Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na osnovu koga...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden svod, na...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog vratila ...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovite, socija...
Sve reči na slovo k