Skip to main content

Kuplet značenje

šta znači Kuplet

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuplet (fr. couplet, latinski copulare spojiti, skopčati) strofa Jedne pesmice; uod francuske reči: komičnoj operi: pesmica duhovite, socijalne ili političke sadržine; u vodvilju: pesma čije se strofe pevaju po istoj melo-diji, obično sa refrenom (npr. „Berberi su prvi ljudi" itd.); pravilan izgovor je: kuple.

Reč Kuplet sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуплет, лат. цопуларе спојити, скопчати) строфа Једне песмице; у фр. комичној опери: песмица духовите, социјалне или политичке садржине; у водвиљу: песма чије се строфе певају по истој мело-дији, обично са рефреном (нпр. „Бербери су први људи" итд.); правилан изговор је: купле.


Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na osnovu koga...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden svod, na...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog vratila ...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovite, socija...
Sve reči na slovo k