Skip to main content

Kupon značenje

šta znači Kupon

Na latinici: Definicija i značenje reči Kupon (fr. coupon) odsečak, ostatak tkanine (restl);finansije: odsečak, npr. akcije, na osnovu koga se prima interes ili dividenda; priznanica.

Reč Kupon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цоупон) одсечак, остатак тканине (рестл); фин. одсечак, нпр. акције, на основу кога се прима интерес или дивиденда; признаница.


Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na osnovu koga...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden svod, na...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog vratila ...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovite, socija...
Sve reči na slovo k