Skip to main content

Kupon značenje

Šta znači Kupon


Kupon

latinica:

Definicija i značenje reči Kupon (od francuske reči: coupon) odsečak, ostatak tkanine (restl); finansije: odsečak, npr. akcije, na osnovu koga se prima interes ili dividenda; priznanica.

Reč Kupon napisana unazad: nopuk

Kupon se sastoji od 5 slova.

sta je Kupon

Slično:
Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na o...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovi...
Sve reči na slovo k