Skip to main content

Kupeza značenje

šta znači Kupeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Kupeza (fr. coupeuse) mašina (ili: sprava) za sečenje hartije.

Reč Kupeza sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цоупеусе) машина (или: справа) за сечење хартије.


Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na osnovu koga...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden svod, na...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog vratila ...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovite, socija...
Sve reči na slovo k