Skip to main content

Kupidon značenje

šta znači Kupidon

Na latinici: Definicija i značenje reči Kupidon (latinski Cupido) nit. bog ljubavi kod starih Rimljana, Amor.

Reč Kupidon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Цупидо) нит. бог љубави код старих Римљана, Амор.


Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na osnovu koga...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden svod, na...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog vratila ...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovite, socija...
Sve reči na slovo k