Skip to main content

Kupirati značenje

šta znači Kupirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kupirati (fr. soireg,od italijanske reči: colpire) seći, odseći; preseći, npr. put; mešati razne vrste nekog pića (vina); voznu kartu zace-piti ili probušiti i time je poništiti; podseći rep (konjima, psima); voj. preseći odstupnicu;medicina: u samom početku sprečiti razvijanje neke bolesti; u kartama: preseći, odneti adutom; mač. obići protivni-kov mač pa izvesti udarac.

Reč Kupirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. соирег, итал. цолпире) сећи, одсећи; пресећи, нпр. пут; мешати разне врсте неког пића (вина); возну карту заце-пити или пробушити и тиме је поништити; подсећи реп (коњима, псима); вој. пресећи одступницу; мед. у самом почетку спречити развијање неке болести; у картама: пресећи, однети адутом; мач. обићи противни-ков мач па извести ударац.


Kuproza hem. bakrena voda, vitriol; med. bubuljice, bubuljičavost....
Kupon odsečak, ostatak tkanine ; fin. odsečak, npr. akcije, na osnovu koga...
Kupola vrh. u obliku polulopte ili drugog rotacionog tela izveden svod, na...
Kuplung meh. spoj dvaju vratila koji prenose pogonsku snagu jednog vratila ...
Kupletirati rugati se, isme-vati u stihovima; pevati kuplete....
Kuplet strofa Jedne pesmice; u fr. komičnoj operi: pesmica duhovite, socija...
Sve reči na slovo k