Skip to main content

Kuš! značenje

šta znači Kuš!

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuš! (fr. couche) naredba psima: lezi! mi-RUJ! ćuti! umukni!

Reč Kuš! sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуцхе) наредба псима: лези! ми-РУЈ! ћути! умукни!


Kuš! naredba psima: lezi! mi-RUJ! ćuti! umukni!...
Kusur ostatak novca koji prodavac vraća kupcu....
Kustodija honesta prav. kazna lišenja slobode koja ne lišava časti, naročito za manje...
Kustodija čuvanje, nadzor, stražarenje, zatvor, tamnica....
Sve reči na slovo k