Skip to main content

Kuš! značenje

šta znači Kuš!

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuš! (fr. couche) naredba psima: lezi! mi-RUJ! ćuti! umukni!

Reč Kuš! napisana unazad: kuš! i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуцхе) наредба псима: лези! ми-РУЈ! ћути! умукни!

Slično: 
Kuš! naredba psima: lezi! mi-RUJ! ćuti! umukni!...
Kusur ostatak novca koji prodavac vraća kupcu....
Kustodija honesta prav. kazna lišenja slobode koja ne lišava časti, naročito za manje...
Kustodija čuvanje, nadzor, stražarenje, zatvor, tamnica....
Sve reči na slovo kZnačenje Šta znači