Skip to main content

Kustodija značenje

šta znači Kustodija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kustodija (latinski custodio) čuvanje, nadzor, stražarenje, zatvor, tamnica.

Reč Kustodija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. цустодио) чување, надзор, стражарење, затвор, тамница.


Kuš! naredba psima: lezi! mi-RUJ! ćuti! umukni!...
Kusur ostatak novca koji prodavac vraća kupcu....
Kustodija honesta prav. kazna lišenja slobode koja ne lišava časti, naročito za manje...
Kustodija čuvanje, nadzor, stražarenje, zatvor, tamnica....
Sve reči na slovo k