Skip to main content

Kusur značenje

šta znači Kusur

Na latinici: Definicija i značenje reči Kusur (arap. qusur, kusur,od turske reči: kusur) ostatak novca koji prodavac vraća kupcu.

Reč Kusur napisana unazad: kusur i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. qусур, кусур, тур. кусур) остатак новца који продавац враћа купцу.

Slično: 
Kuš! naredba psima: lezi! mi-RUJ! ćuti! umukni!...
Kusur ostatak novca koji prodavac vraća kupcu....
Kustodija honesta prav. kazna lišenja slobode koja ne lišava časti, naročito za manje...
Kustodija čuvanje, nadzor, stražarenje, zatvor, tamnica....
Sve reči na slovo kZnačenje Šta znači