Skip to main content

Kusur značenje

šta znači Kusur

Na latinici: Definicija i značenje reči Kusur (arap. qusur, kusur,od turske reči: kusur) ostatak novca koji prodavac vraća kupcu.

Reč Kusur sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. qусур, кусур, тур. кусур) остатак новца који продавац враћа купцу.


Kuš! naredba psima: lezi! mi-RUJ! ćuti! umukni!...
Kusur ostatak novca koji prodavac vraća kupcu....
Kustodija honesta prav. kazna lišenja slobode koja ne lišava časti, naročito za manje...
Kustodija čuvanje, nadzor, stražarenje, zatvor, tamnica....
Sve reči na slovo k