Skip to main content

Mazdaizam značenje

šta znači Mazdaizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Mazdaizam (stpers.) vera starih Persija-naca.

Reč Mazdaizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (стперс.) вера старих Персија-наца.


Mazut ostatak od destilacije petroleja, tečno gorivo....
Mazurka poljski narodni ples u 3/4 takta, veoma živa igra . ...
Mazohizam izopačena spolna strast koja se sastoji u tome što neki muškarac ili ...
Mazdaizam vera starih Persija-naca....
Mažong kineska igra, slična dominama, sa 144 kamena, u kojoj sude-luju čet...
Sve reči na slovo m