Skip to main content

Mazurka značenje

šta znači Mazurka

Na latinici: Definicija i značenje reči Mazurka (rus., polj. mazurek) poljski narodni ples u 3/4 takta, veoma živa igra (nazvana po oblasti Mazuriji).

Reč Mazurka napisana unazad: mazurka i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (рус., пољ. мазурек) пољски народни плес у 3/4 такта, веома жива игра (названа по области Мазурији).

Slično: 
Mazut ostatak od destilacije petroleja, tečno gorivo....
Mazurka poljski narodni ples u 3/4 takta, veoma živa igra . ...
Mazohizam izopačena spolna strast koja se sastoji u tome što neki muškarac ili ...
Mazdaizam vera starih Persija-naca....
Mažong kineska igra, slična dominama, sa 144 kamena, u kojoj sude-luju čet...
Sve reči na slovo m