Skip to main content

Mazut značenje

šta znači Mazut

Na latinici: Definicija i značenje reči Mazut (rus.) ostatak od destilacije petroleja, tečno gorivo.

Reč Mazut sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус.) остатак од дестилације петролеја, течно гориво.


Mazut ostatak od destilacije petroleja, tečno gorivo....
Mazurka poljski narodni ples u 3/4 takta, veoma živa igra . ...
Mazohizam izopačena spolna strast koja se sastoji u tome što neki muškarac ili ...
Mazdaizam vera starih Persija-naca....
Mažong kineska igra, slična dominama, sa 144 kamena, u kojoj sude-luju čet...
Sve reči na slovo m