Skip to main content

Mile značenje

Šta znači Mile


Mile

latinica:

Definicija i značenje reči Mile (latinski mille) hiljada, tisuća, npr. jedan pro mile jedan na hiljadu, dva pro mile dva na hiljadu.

Reč Mile napisana unazad: elim

Mile se sastoji od 4 slova.

sta je Mile

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m