Skip to main content

Miltoza značenje

Šta znači Miltoza


Miltoza

latinica:

Definicija i značenje reči Miltoza (od grčke reči: miltos crvena kreda) medicina: ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza.

Reč Miltoza napisana unazad: azotlim

Miltoza se sastoji od 7 slova.

sta je Miltoza

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m