Skip to main content

Milja značenje

Šta znači Milja


Milja

latinica:

Definicija i značenje reči Milja (eng. mile, latinski mille hiljada) jedinica za merenje dužine (engleska milja) = 1760 jarda= 1609,3426 m u zemljama Komonvelta i 1609,3472 m u SAD; mera za površinu u Engleskoj = 2,58 km2 ; morska milja u nautici jedinica za odstojanja; ona je jednaka lučnoj minuti i iznosi 1852 t.

Reč Milja napisana unazad: ajlim

Milja se sastoji od 5 slova.

sta je Milja

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m