Skip to main content

Milord značenje

Šta znači Milord


Milord

latinica:

Definicija i značenje reči Milord (eng. mylord) gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u Engleskoj; titula raznih visokih državnih činovnika i episkopa engleske narodne crkve.

Reč Milord napisana unazad: drolim

Milord se sastoji od 6 slova.

sta je Milord

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m