Skip to main content

Mileranizam značenje

Šta znači Mileranizam


Mileranizam

latinica:

Definicija i značenje reči Mileranizam oportunistička struja u socijalističkom pokretu koja traži učešća socijaliste u buržoaskim vladama; naziv po imenu od francuske reči: socijalističkog vođe Aleksandra Milerana (Millerand), koji je 1899. godina: ušao u vladu ValdekRusoa; isto znači i ministerijalizamenica:

Reč Mileranizam napisana unazad: mazinarelim

Mileranizam se sastoji od 11 slova.

sta je Mileranizam

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m