Skip to main content

Miliamper značenje

Šta znači Miliamper


Miliamper

latinica:

Definicija i značenje reči Miliamper (latinski mille, milli, od francuske reči: Ampere) fizika: hiljaditi deo jednog ampera.

Reč Miliamper napisana unazad: repmailim

Miliamper se sastoji od 9 slova.

sta je Miliamper

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m