Skip to main content

Miliampermetar značenje

Šta znači Miliampermetar


Miliampermetar

latinica:

Definicija i značenje reči Miliampermetar (latinski mille, od francuske reči: ampere, od grčke reči: metron) fizika: ampermetar pomoću kojega se mogu meriti vrlo male jačine električne struje.

Reč Miliampermetar napisana unazad: ratemrepmailim

Miliampermetar se sastoji od 14 slova.

sta je Miliampermetar

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m