Skip to main content

Miliar značenje

Šta znači Miliar


Miliar

latinica:

Definicija i značenje reči Miliar (latinski mille, area površina) hiljaditi deo jednog ara, deseti deo kvadratnog metra.

Reč Miliar napisana unazad: railim

Miliar se sastoji od 6 slova.

sta je Miliar

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m