Skip to main content

Miligram značenje

Šta znači Miligram


Miligram

latinica:

Definicija i značenje reči Miligram (latinski mille, od grčke reči: gramma) hiljaditi deo grama (beleži se sa mg).

Reč Miligram napisana unazad: margilim

Miligram se sastoji od 8 slova.

sta je Miligram

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m