Skip to main content

Milijada značenje

Šta znači Milijada


Milijada

latinica:

Definicija i značenje reči Milijada (od latinske reči: milliada) vreme od hiljadu godina, hiljada godina.

Reč Milijada napisana unazad: adajilim

Milijada se sastoji od 8 slova.

sta je Milijada

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m