Skip to main content

Mililitar značenje

Šta znači Mililitar


Mililitar

latinica:

Definicija i značenje reči Mililitar (latinski mille, od grčke reči: litra) hiljaditi deo litra.

Reč Mililitar napisana unazad: ratililim

Mililitar se sastoji od 9 slova.

sta je Mililitar

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m