Skip to main content

Milimikron značenje

Šta znači Milimikron


Milimikron

latinica:

Definicija i značenje reči Milimikron (latinski mille, od grčke reči: mikron mali, sitan) opt. jedinica za merenje posve malih dužina = 1 milioniti deo milimetra (beleži t;e sa m V).

Reč Milimikron napisana unazad: norkimilim

Milimikron se sastoji od 10 slova.

sta je Milimikron

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m