Skip to main content

Militarizam značenje

Šta znači Militarizam


Militarizam

latinica:

Definicija i značenje reči Militarizam (od francuske reči: militarisme) prevlast vojske nad civilnim organima državne vlasti; sistem primenjivanja vojne sile u konačnom rep!en>u spornih pitanja spoljne i unutarnje politike; politika naoružanja i pripremanje za rat; vojnički sistem, vojna uprava, vojnička vladavina.

Reč Militarizam napisana unazad: maziratilim

Militarizam se sastoji od 11 slova.

sta je Militarizam

Slično:
Milje italijanska milja =1,48 km. ...
Milja jedinica za merenje dužine = 1760 jarda= 1609,3426 m u z...
Miltoza med. ispadanje trepavica usled zapaljenja; madaroza....
Milreis zlatna portugalska novčana jedinica od 1000 reisa, težine ...
Milord gospodin, milostivi gospodin; titula visokog plemstva u E...
Miloniti pl. kol. zdrobljene ili potpuno samlevene stene koje posta...
Sve reči na slovo m