Skip to main content

Mufl značenje

šta znači Mufl

Na latinici: Definicija i značenje reči Mufl (fr. moufle, eng. muffle, od latinske reči: muffilla) hem. posuda od pečene ilovače u kojoj se mogu jako zagrejati predmeti koji ne smeju doći u dodir ni sa gorivom ni sa gasovima što ih razvija vatra (npr. porcelan).

Reč Mufl sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. моуфле, енг. муффле, нлат. муффилла) хем. посуда од печене иловаче у којој се могу јако загрејати предмети који не смеју доћи у додир ни са горивом ни са гасовима што их развија ватра (нпр. порцелан).


Muftija pravoznalac Korana, tumač zakona na osnovu Korana; turski vrhovni s...
Muflon zool. divlja ovca ; argali. ...
Mufl hem. posuda od pečene ilovače u kojoj se mogu jako zagrejati predme...
Muf l. grejač za ruke u obliku torbice s obe strane otvorene, koji se pr...
Mufte pril. besplatno, badava; mufte. ...
Sve reči na slovo m