Skip to main content

Muflon značenje

šta znači Muflon

Na latinici: Definicija i značenje reči Muflon (fr. mouflon,od italijanske reči: muffo,od nemačke reči: Muff) zool. divlja ovca (živi po bregovima Sar-dinije i Korzike, u Sibiru i severozapad-noj Americi); argali.

Reč Muflon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. моуфлон, итал. муффо, нем. Муфф) зоол. дивља овца (»сиви по бреговима Сар-диније и Корзике, у Сибиру и северозапад-ној Америци); аргали.


Muftija pravoznalac Korana, tumač zakona na osnovu Korana; turski vrhovni s...
Muflon zool. divlja ovca ; argali. ...
Mufl hem. posuda od pečene ilovače u kojoj se mogu jako zagrejati predme...
Muf l. grejač za ruke u obliku torbice s obe strane otvorene, koji se pr...
Mufte pril. besplatno, badava; mufte. ...
Sve reči na slovo m