Skip to main content

Muftija značenje

šta znači Muftija

Na latinici: Definicija i značenje reči Muftija (tur. muftu) pravoznalac Korana, tumač zakona na osnovu Korana; turski vrhovni sveštenik i vrhovni sudija; ministar prosvete u Turskoj (koji se zove i veliki muftija).

Reč Muftija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. муфту) правозналац Корана, тумач закона на основу Корана; турски врховни свештеник и врховни судија; министар просвете у Турској (који се зове и велики муфтија).


Muftija pravoznalac Korana, tumač zakona na osnovu Korana; turski vrhovni s...
Muflon zool. divlja ovca ; argali. ...
Mufl hem. posuda od pečene ilovače u kojoj se mogu jako zagrejati predme...
Muf l. grejač za ruke u obliku torbice s obe strane otvorene, koji se pr...
Mufte pril. besplatno, badava; mufte. ...
Sve reči na slovo m