Skip to main content

Nudizam značenje

šta znači Nudizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Nudizam (latinski nudus go, nag) 1. učenje po kome bi najbolje odgovaralo uslovima higijene, fizičke i moralne, kad bi se ljudi kretali i bavili sportovima u slobodnoj prirodi potpuno ili delimično nagi; 2. kult golotinje, pokret koji teži da oslobodi čoveka predrasuda i stida od golog čovečijeg tela.

Reč Nudizam sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. нудус го, наг) 1. учење по коме би најбоље одговарало условима хигијене, физичке и моралне, кад би се људи кретали и бавили спортовима у слободној природи потпуно или делимично наги; 2. култ голотиње, покрет који тежи да ослободи човека предрасуда и стида од голог човечијег тела.


Nudus go, nag, razgolićen....
Nudla v. nudl...
Nudl valjušak od brašna i krompira....
Nuditet nagota, razgolićenost, golotinja; slika ili kip golog ljudskog tela...
Nudisti pl. pristalice pokreta goli-šavosti, golišavci; up. nudizam...
Nudizam 1. učenje po kome bi najbolje odgovaralo uslovima higijene, fizičke...
Sve reči na slovo n