Skip to main content

Nudus značenje

Šta znači Nudus

Na latinici: Definicija i značenje reči Nudus (latinski nudus) go, nag, razgolićen.

Reč Nudus napisana unazad: sudun

Nudus se sastoji od 5 slova.

Šta je Nudus

На Ћирилици: (лат. нудус) го, наг, разголићен.

Slično: 
Nudus go, nag, razgolićen....
Nudla v. nudl...
Nudl valjušak od brašna i krompira....
Nuditet nagota, razgolićenost, golotinja; slika ili kip golog ljudskog tela...
Nudisti pl. pristalice pokreta goli-šavosti, golišavci; up. nudizam...
Nudizam 1. učenje po kome bi najbolje odgovaralo uslovima higijene, fizičke...
Sve reči na slovo n