Skip to main content

Nudl značenje

šta znači Nudl

Na latinici: Definicija i značenje reči Nudl (nem. Nudel) valjušak od brašna i krompira.

Reč Nudl sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Нудел) ваљушак од брашна и кромпира.


Nudus go, nag, razgolićen....
Nudla v. nudl...
Nudl valjušak od brašna i krompira....
Nuditet nagota, razgolićenost, golotinja; slika ili kip golog ljudskog tela...
Nudisti pl. pristalice pokreta goli-šavosti, golišavci; up. nudizam...
Nudizam 1. učenje po kome bi najbolje odgovaralo uslovima higijene, fizičke...
Sve reči na slovo n