Skip to main content

Nula pena sine lete značenje

šta znači Nula pena sine lete

Na latinici: Definicija i značenje reči Nula pena sine lete (latinski nulla poena sine lege) „nikakva kazna bez zakona";pravo: načelo zakonitosti u pogledu kazne, po kome se kazna može utvrditi samo zakonom i primeniti jedino na dela za koja je zakon unapred rekao da će biti tom kaznom kažnjena

Reč Nula pena sine lete sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (лат. нулла поена сине леге) „никаква казна без закона"; прав. начело законитости у погледу казне, по коме се казна може утврдити само законом и применити једино на дела за која је закон унапред рекао да ће бити том казном кажњена


Nulto-valentan hem. koji se ne jedini s drugim elementima ....
Nulti mat. koji ima kazaljku nula , npr. a„, h0, u„ itd.; nulti meridijan...
Nulifipirati poništiti, poništavati, staviti van snage, proglasiti nevažećim, u...
Nulifikacija poništa-vanje, poništenje, stavljanje van snage, ukidanje....
Nulitet ništavost, nevaž-nost, nevrednost, gubitak važnosti ili vrednosti....
Nulibisti pl. oni spirituali-sti koji tvrde da duša, kao bestelesno biće, ne m...
Sve reči na slovo n