Skip to main content

Nulti značenje

šta znači Nulti

Na latinici: Definicija i značenje reči Nulti (latinski nulla ništica) matematika: koji ima kazaljku nula (tj. član niza), npr. a„, h0, u„ itd.; nulti meridijan nulti podnevak geogr. meridijan, podnevak, koji prolazi kroz početak obeležavanja geografskih dužina, grinički meridijan;fizika: apsolutna pulta tačka temperature je na — 273°S

Reč Nulti sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. нулла ништица) мат. који има казаљку нула (тј. члан низа), нпр. а„, х0, у„ итд.; нулти меридијан нулти подневак геогр. меридијан, подневак, који пролази кроз почетак обележавања географских дужина, гринички меридијан; физ. апсолутна пулта тачка температуре је на — 273°С


Nulto-valentan hem. koji se ne jedini s drugim elementima ....
Nulti mat. koji ima kazaljku nula , npr. a„, h0, u„ itd.; nulti meridijan...
Nulifipirati poništiti, poništavati, staviti van snage, proglasiti nevažećim, u...
Nulifikacija poništa-vanje, poništenje, stavljanje van snage, ukidanje....
Nulitet ništavost, nevaž-nost, nevrednost, gubitak važnosti ili vrednosti....
Nulibisti pl. oni spirituali-sti koji tvrde da duša, kao bestelesno biće, ne m...
Sve reči na slovo n