Skip to main content

Nulto-valentan značenje

šta znači Nulto-valentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Nulto-valentan (latinski nullus nijedan, valere vredeti)hemija: koji se ne jedini s drugim elementima (takvi su, npr. helijum, neon, argon, kripton, ksenon i radon).

Reč Nulto-valentan sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. нуллус ниједан, валере вредети) хем. који се не једини с другим елементима (такви су, нпр. хелијум, неон, аргон, криптон, ксенон и радон).


Nulto-valentan hem. koji se ne jedini s drugim elementima ....
Nulti mat. koji ima kazaljku nula , npr. a„, h0, u„ itd.; nulti meridijan...
Nulifipirati poništiti, poništavati, staviti van snage, proglasiti nevažećim, u...
Nulifikacija poništa-vanje, poništenje, stavljanje van snage, ukidanje....
Nulitet ništavost, nevaž-nost, nevrednost, gubitak važnosti ili vrednosti....
Nulibisti pl. oni spirituali-sti koji tvrde da duša, kao bestelesno biće, ne m...
Sve reči na slovo n