Skip to main content

Nulifipirati značenje

šta znači Nulifipirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Nulifipirati (od latinske reči: nullificare) poništiti, poništavati, staviti (ili: stavljati) van snage, proglasiti nevažećim, ukinuti, ukidati; izjednačiti sa ništicom, potce-niti.

Reč Nulifipirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. нуллифицаре) поништити, поништавати, ставити (или: стављати) ван снаге, прогласити неважећим, укинути, укидати; изједначити са ништицом, потце-нити.


Nulto-valentan hem. koji se ne jedini s drugim elementima ....
Nulti mat. koji ima kazaljku nula , npr. a„, h0, u„ itd.; nulti meridijan...
Nulifipirati poništiti, poništavati, staviti van snage, proglasiti nevažećim, u...
Nulifikacija poništa-vanje, poništenje, stavljanje van snage, ukidanje....
Nulitet ništavost, nevaž-nost, nevrednost, gubitak važnosti ili vrednosti....
Nulibisti pl. oni spirituali-sti koji tvrde da duša, kao bestelesno biće, ne m...
Sve reči na slovo n