Skip to main content

Nula značenje

šta znači Nula

Na latinici: Definicija i značenje reči Nula latinski nulla) kat. ništica, znak koji označava ništicu ili odsustvo jednog broja;figurativno: vrednost ravna ništici, ništavilo.

Reč Nula sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: лат. нулла) кат. ништица, знак који означава ништицу или одсуство једног броја; фиг. вредност равна ништици, ништавило.


Nulto-valentan hem. koji se ne jedini s drugim elementima ....
Nulti mat. koji ima kazaljku nula , npr. a„, h0, u„ itd.; nulti meridijan...
Nulifipirati poništiti, poništavati, staviti van snage, proglasiti nevažećim, u...
Nulifikacija poništa-vanje, poništenje, stavljanje van snage, ukidanje....
Nulitet ništavost, nevaž-nost, nevrednost, gubitak važnosti ili vrednosti....
Nulibisti pl. oni spirituali-sti koji tvrde da duša, kao bestelesno biće, ne m...
Sve reči na slovo n