Skip to main content

Oferirati značenje

šta znači Oferirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Oferirati (latinski offerre)trgovina: nuditi, ponuditi, podneti (ili: podnositi) ponudu za prodaju neke robe; prinositi, žrtvovati.

Reč Oferirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. офферре) трг. нудити, понудити, поднети (или: подносити) понуду за продају неке робе; приносити, жртвовати.


Ofertorijum u katoličkoj crkvi: dizanje i pokazivanje, na misi, posvećene hosti...
Ofertalni ponudni, koji je pod-nesen u obliku pismene ponude; ofertalna licita...
Ofert trg. ponuda za prodaju neke robe....
Oferirati trg. nuditi, ponuditi, podneti ponudu za prodaju neke robe; prinos...
Ofenzija navala, napad, napadanje, nasrtaj; vređanje, uvreda....
Sve reči na slovo o