Skip to main content

Ofertorijum značenje

šta znači Ofertorijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofertorijum (od latinske reči: offertorium) u katoličkoj crkvi: dizanje i pokazivanje, na misi, posvećene hostije koja se nalazi u monstranci i pesma koja se peva uz taj obred; molitva pre i posle tog obreda; muz. komad za orgulje koji se izvodi između Kredo i Sanktus

Reč Ofertorijum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. офферториум) у католичкој цркви: дизање и показивање, на миси, посвећене хостије која се налази у монстранци и песма која се пева уз тај обред; молитва пре и после тог обреда; муз. комад за оргуље који се изводи између Кредо и Санктус


Ofertorijum u katoličkoj crkvi: dizanje i pokazivanje, na misi, posvećene hosti...
Ofertalni ponudni, koji je pod-nesen u obliku pismene ponude; ofertalna licita...
Ofert trg. ponuda za prodaju neke robe....
Oferirati trg. nuditi, ponuditi, podneti ponudu za prodaju neke robe; prinos...
Ofenzija navala, napad, napadanje, nasrtaj; vređanje, uvreda....
Sve reči na slovo o