Skip to main content

Ofert značenje

šta znači Ofert

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofert (latinski offerre ponuditi, nuditi,od francuske reči: offert) trg. ponuda (naročito pismena) za prodaju neke robe.

Reč Ofert sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. офферре понудити, нудити, фр. офферт) трг. понуда (нарочито писмена) за продају неке робе.


Ofertorijum u katoličkoj crkvi: dizanje i pokazivanje, na misi, posvećene hosti...
Ofertalni ponudni, koji je pod-nesen u obliku pismene ponude; ofertalna licita...
Ofert trg. ponuda za prodaju neke robe....
Oferirati trg. nuditi, ponuditi, podneti ponudu za prodaju neke robe; prinos...
Ofenzija navala, napad, napadanje, nasrtaj; vređanje, uvreda....
Sve reči na slovo o