Skip to main content

Piulkon značenje

šta znači Piulkon

Na latinici: Definicija i značenje reči Piulkon (od grčke reči: pyulkcs koji izvlači gnoj, ruop gnoj, elko vučem, odvučem) »kd. cev za ispuštanje gnoja.

Reč Piulkon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пyулкцс који извлачи гној, руоп гној, елко вучем, одвучем) »кд. цев за испуштање гноја.


Piut religiozne pesme i molitve sinagogalnog kulta ....
Piurija med. izlučivanje gnoja sa mokraćom, posledica zapaljenja mokraćnog m...
Piulkon »kd. cev za ispuštanje gnoja....
Piulkija «ed. isceđi-vanje gnoja, ispuštanje gnoja. ...
Sve reči na slovo p