Skip to main content

Piut značenje

šta znači Piut

Na latinici: Definicija i značenje reči Piut (hebr., od grčke reči: poietćn) religiozne pesme i molitve sinagogalnog kulta (u Jevreja).

Reč Piut sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (хебр., грч. поиетћн) религиозне песме и молитве синагогалног култа (у Јевреја).


Piut religiozne pesme i molitve sinagogalnog kulta ....
Piurija med. izlučivanje gnoja sa mokraćom, posledica zapaljenja mokraćnog m...
Piulkon »kd. cev za ispuštanje gnoja....
Piulkija «ed. isceđi-vanje gnoja, ispuštanje gnoja. ...
Sve reči na slovo p