Skip to main content

Piurija značenje

šta znači Piurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Piurija (od grčke reči: ruop gnoj, urem mokriti)medicina: izlučivanje gnoja sa mokraćom, posledica zapaljenja mokraćnog mehura ili bubrež-nog zagnojavanja.

Reč Piurija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. руоп гној, урем мокрити) мед. излучивање гноја са мокраћом, последица запаљења мокраћног мехура или бубреж-ног загнојавања.


Piut religiozne pesme i molitve sinagogalnog kulta ....
Piurija med. izlučivanje gnoja sa mokraćom, posledica zapaljenja mokraćnog m...
Piulkon »kd. cev za ispuštanje gnoja....
Piulkija «ed. isceđi-vanje gnoja, ispuštanje gnoja. ...
Sve reči na slovo p