Skip to main content

Poema značenje

šta znači Poema

Na latinici: Definicija i značenje reči Poema (od grčke reči: poiema) veća pesma,, pesničko delo (najčešće epsko) spev.

Reč Poema sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. поиема) већа песма,, песничко дело (најчешће епско) спев.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p