Skip to main content

Poetičar značenje

šta znači Poetičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Poetičar (latinski poetica) učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike.

Reč Poetičar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. поетица) учитељ песничке уметности, познавалац поетике.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p